Frister

Skattemelding for næringsdrivende

31. mai – når skattemelding med vedlegg leveres elektronisk

Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

Termin    Periode    Oppgave    Betaling
1.    Januar – Februar    8. mars    15. mars
2.    Mars – April    8. mai    15. mai
3.    Mai – Juni    8. juli    15. juli
4.    Juli – August    8. september    15. september
5.    September – Oktober    8. november    15. november
6.    November – Desember    15. januar    15. januar

Merverdiavgift

Årsoppgave moms: 10. mars.

Termin    Periode    Frist
1.    Januar – Februar    10. april
2.    Mars – April    10. juni
3.    Mai – Juni    31. august
4.    Juli – August    10. oktober
5.    September – Oktober    10. desember
6.    November – Desember    10. februar