Regnskapspliktig?

Alle som skal levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven må fortløpende registrere og dokumentere regnskapsopplysninger etter reglene i regnskapslovens kapittel 2.

De fleste som driver en virksomhet som er av noe omfang, men ikke stor nok til å ansette egne regnskapsfolk, vil finne ut at de sparer mye tid på å sette bort arbeidet til noen med tilpasset erfaring og teknologi.

Så godt som alle næringsdrivende har plikt til å registrere og dokumentere inntektene og utgiftene sine, blant annet som bakgrunn for skatte- og avgiftsbehandling. En del virksomheter har i tillegg plikt til å utarbeide et årsregnskap basert på reglene i regnskapsloven.

Men det finnes ingen krav om at du skal bruke utenforstående til å hjelpe deg, bare resultatet blir korrekt. Og det vil uansett være ditt eget ansvar. Hvis andre enn bedriftens egne ansatte skal føre regnskapet, må vedkommende være autorisert og du skal ha en skriftlig avtale med regnskapsføreren.

Trenger du regnskapsfører?

Dette er noen vanlige oppgaver i forbindelse med regnskapsføring. Kryss av for de oppgavene du med sikkerhet vet at du selv kan utføre.

__ Påføre kontokode på bilag

__ Avgjøre hvordan kjøp skal behandles i forbindelse med merverdiavgift og investeringsavgift

__ Avgjøre om en utgiftsgodtgjørelse er oppgavepliktig, trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig

__ Avgjøre om større innkjøp av maskiner og inventar skal aktiveres eller kostnadsføres

__ Registrere regnskapsopplysningene

__ Utarbeide periodisert resultatregnskap og balanse med jevne mellomrom

__ Spesifisere kjøp/salg på motpart

__ Avstemme konto for bank, kasse og offentlige utgifter

__ Avstemme åpne poster i kunde – og leverandørreskontroen

__ Utarbeide lovpålagte dokumenter som skal sendes inn til skatteoppkrever (kemner/kommunekasserer), likningskontor, fylkesskattekontor, og Brønnøysundregistrene

0 – 9 kryss:
Hvis du ikke allerede har en autorisert regnskapsfører anbefaler vi deg å vurdere å anskaffe en til hele eller deler av regnskapsføringen.

10 kryss:
Du har antagelig forutsetninger for å føre regnskapet ditt selv.

Har du tid?