Til hovedsiden
Firmainformasjon
Tjenester
Hvem er vi?
Nyttige linker
Aktuelle frister
Hvem er regnskapspliktig?
Inkasso
Kontakt Co-x as
Hvem er regnskapspliktig?

Alle som skal levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven må fortløpende registrere og dokumentere regnskapsopplysninger etter reglene i regnskapslovens kapittel 2.

De fleste som driver en virksomhet som er av noe omfang, men ikke stor nok til å ansette egne regnskapsfolk, vil finne ut at de sparer mye tid på å sette bort arbeidet til noen med tilpasset erfaring og teknologi.

Så godt som alle næringsdrivende har plikt til å registrere og dokumentere inntektene og utgiftene sine, blant annet som bakgrunn for skatte- og avgiftsbehandling. En del virksomheter har i tillegg plikt til å utarbeide et årsregnskap basert på reglene i regnskapsloven.

Men det finnes ingen krav om at du skal bruke utenforstående til å hjelpe deg, bare resultatet blir korrekt. Og det vil uansett være ditt eget ansvar. Hvis andre enn bedriftens egne ansatte skal føre regnskapet, må vedkommende være autorisert og du skal ha en skriftlig avtale med regnskapsføreren.

Husk å melde fra til Enhetsregisteret om hvem som til enhver tid er regnskapsfører. Regnskapsføreren skal bekrefte meldingen (villighetserklæring).


Nyttige linker

Bedin
Portalen for bedrifter og etablerere

Brønnøysund-
registrene

Skjema for innmelding og endring av firmaopplysninger

Lovdata
Norges lover

NARF
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Skatteetaten
Informasjon om skatt

Spør OSS
Spørsmål og svar for deg som driver bedrift

NAV
Informasjon om trygd