Til hovedsiden
Firmainformasjon
Tjenester
Hvem er vi?
Nyttige linker
Aktuelle frister
Hvem er regnskapspliktig?
Inkasso
Kontakt Co-x as
Tjenester

Som et autorisert regnskapsbyrå tilbyr vi regnskap, lønn og økonomiske rådgivningstjenester. Gjennom godt utdannede medarbeidere hjelper vi din bedrift med å finne de mest rasjonelle rutinene innenfor økonomi og administrasjon.

Be om mer informasjon og et uforpliktende tilbud.

Våre tjenester omfatter:
- Regnskap
- Lønn
- Fakturering
- Årsoppgjør og likningspapirer
- Konsulenttjenester

Regnskap
Hos oss er regnskapsføring basert på ensartede rutiner. I tillegg blir regnskapsførselen tilpasset kundetype og bransje. Dette innebærer at kunden får et korrekt regnskap med høy kvalitet

- Kontering
- Registrering
- Fullstendig leverandørreskontro
- Fullstendig kundereskontro
- Avdelingsregnskap
- Prosjektregnskap
- Utfylling av MVA-oppgave
- Utfylling av andre offentlige oppgaver

Lønn
Lønn er et vesentlig område for det fleste selskaper. Det eksisterer til tider et komplisert regelverk mht hva en arbeidstager har krav på og kan få. I tillegg er myndighetene generelt veldig lite medgjørelig ved bokettersyn når det gjelder behandling av lønn og andre kompensasjoner. Vi følger våre kunder tett mht gjeldende regler spesielt for reise og bespisning samt andre fordeler de ansatte får som blant annet hjemmePC, telefoner, aviser, pensjonsordinger og hjemmekontor.

- Lønnsgrunnlag og utarbeidelse av lønnsslipper
- Utbetaling av lønn
- Konteringslister og overføring til regnskap
- Periodevis oppgjør for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og feriepenger
- Lønns- og trekkoppgaver
- Andre rapporter, statistikker og oppgjørslister etter behov

Fakturering
Korrekt fakturering er helt essensielt for ethvert selskap. For kunder som ikke å gjøre dette selv tilbyr vi oss å utarbeide og sende ut fakturaer i henhold til grunnlag vi får i fra kunden.

- Ajourhold av kunderegister
- Purre og betalingsoppfølging

Årsavslutning
Årsavslutning er en vesentlig del av et selskaps regnskap. Vi kan bidra med hele, eller deler av prosessen dersom kunden ønsker en arbeidsfordeling mellom regnskapsbyrå og revisor. Våre regnskaper følger faste rutiner noe som forenkler revisors arbeid.

- Dokumentasjon av alle avstemminger og balanseposter
- Utarbeidelse av ligningsdokumenter og selvangivelser for personlig næringsdrivende og ansvarlige selskaper som ikke revisjonspliktige.
- Bistand ved utarbeidelse av årsberetning samt styre og generalforsamlingsprotokoll
- Kontroll av skatteavregning
- Bistand ved klager på ligning
- Bistand ved utfylling av selvangivelser

Konsulenttjenester
Co-x as kan foreta evaluering av gjeldende økonomirutiner og komme med forslag til forbedringer, samt bistå i gjennomføringsprosessen. For mange bedrifter har forretningsprosessene blitt til gjennom lang tid. De har blitt formet ved å finne hensiktsmessige løsninger på problemer som har oppstått. Ofte ligger det derfor et stort potensiale i å gjennomgå hele prosessen, og ser på samspillet mellom mennesker, verktøy og selve prosessen

Co-x as hjelper deg i en overgangsfase. Vi kan i samarbeid med din bedrift gjennomgå eksisterende økonomisk/administrative rutiner og legge opp nye og forbedrede. Vi bistår også med innføring/overgang til nytt økonomisystem, samt opplæring av personalet.


Nyttige linker

Bedin
Portalen for bedrifter og etablerere

Brønnøysund-
registrene

Skjema for innmelding og endring av firmaopplysninger

Lovdata
Norges lover

NARF
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Skatteetaten
Informasjon om skatt

Spør OSS
Spørsmål og svar for deg som driver bedrift

NAV
Informasjon om trygd