Tjenester

Vårt gjeldene regnskapssystem er Power Office Go. Et komplett nettbasert regnskapssystem som gjør samarbeid mellom regnskapsfører og kunder mer effektivt og brukervennlig.

Som et autorisert regnskapsbyrå tilbyr vi regnskap, lønn og økonomiske rådgivningstjenester. Gjennom godt utdannede medarbeidere hjelper vi din bedrift med å finne de mest rasjonelle rutinene innenfor økonomi og administrasjon.

Regnskap
Hos oss er regnskapsføring basert på ensartede rutiner. I tillegg blir regnskapsførselen tilpasset kundetype og bransje. Dette innebærer at kunden får et korrekt regnskap med høy kvalitet

– Kontering
– Registrering
– Fullstendig leverandørreskontro
– Fullstendig kundereskontro
– Avdelingsregnskap
– Prosjektregnskap
– Utfylling av MVA-oppgave
– Utfylling av andre offentlige oppgaver

Lønn
Lønn er et vesentlig område for det fleste selskaper. Det eksisterer til tider et komplisert regelverk mht hva en arbeidstager har krav på og kan få. I tillegg er myndighetene generelt veldig lite medgjørelig ved bokettersyn når det gjelder behandling av lønn og andre kompensasjoner. Vi følger våre kunder tett mht gjeldende regler spesielt for reise og bespisning samt andre fordeler de ansatte får som blant annet hjemmePC, telefoner, aviser, pensjonsordinger og hjemmekontor.

– Lønnsgrunnlag og utarbeidelse av lønnsslipper
– Utbetaling av lønn
– Konteringslister og overføring til regnskap
– Periodevis oppgjør for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og feriepenger
– Lønns- og trekkoppgaver
– Andre rapporter, statistikker og oppgjørslister etter behov

Fakturering
Korrekt fakturering er helt essensielt for ethvert selskap. For kunder som ikke å gjøre dette selv tilbyr vi oss å utarbeide og sende ut fakturaer i henhold til grunnlag vi får i fra kunden.

– Ajourhold av kunderegister
– Purre og betalingsoppfølging

Årsavslutning
Årsavslutning er en vesentlig del av et selskaps regnskap. Vi kan bidra med hele, eller deler av prosessen dersom kunden ønsker en arbeidsfordeling mellom regnskapsbyrå og revisor. Våre regnskaper følger faste rutiner noe som forenkler revisors arbeid.

– Dokumentasjon av alle avstemminger og balanseposter
– Utarbeidelse av ligningsdokumenter og selvangivelser for personlig næringsdrivende og ansvarlige selskaper som ikke revisjonspliktige.
– Bistand ved utarbeidelse av årsberetning samt styre og generalforsamlingsprotokoll
– Kontroll av skatteavregning
– Bistand ved klager på ligning
– Bistand ved utfylling av selvangivelser

Konsulenttjenester
Co-x as kan foreta evaluering av gjeldende økonomirutiner og komme med forslag til forbedringer, samt bistå i gjennomføringsprosessen. For mange bedrifter har forretningsprosessene blitt til gjennom lang tid. De har blitt formet ved å finne hensiktsmessige løsninger på problemer som har oppstått. Ofte ligger det derfor et stort potensiale i å gjennomgå hele prosessen, og ser på samspillet mellom mennesker, verktøy og selve prosessen

Co-x as hjelper deg i en overgangsfase. Vi kan i samarbeid med din bedrift gjennomgå eksisterende økonomisk/administrative rutiner og legge opp nye og forbedrede. Vi bistår også med innføring/overgang til nytt økonomisystem, samt opplæring av personalet.

Ta kontakt for mer informasjon og et uforpliktende tilbud.